Resumé på svenska

HSL är en förening för "Lapplandsvänner i Helsingforsregionen". Bokstavskombinationen HSL kommer av detta på finska. Som Du ser av denna hemsida fungerar vi som förening främst på finska men många av oss är intresserade av uteliv och natur i de andra nordiska länderna .

HSL har grundats 1973 och har ca. 900 medlemmar.

Vi sysslar med olika former av friluftsliv i naturen . En del av vår verksamhet är inriktad på Lappland. Vi ordnar som förening årligen 2-3 längre fjällvandringar. Vi har årligen ett större "talkoprojekt" (på norsk dugnad) som ofta gäller förbättring av befintliga vandringsleder eller byggnadsarbeten i samband med dessa. Vi har en liten "stockgamme" (liten låg stuga) i Lappland.

Största delen av verksamheten sker i Helsingforsregionen och i södra Finland . Vi har en stuga med bra bastu i Esbo intill Noux nationalpark. Stugan ligger ca 1 km från närmaste väg mitt inne i ett friluftsområde . Denna stuga (klicka Karjakaivo) är en utmärkt utgångspunkt för mycken verksamhet. Varje månad har vi en allmän bastukväll där temat är att bada bastu, simma i vak osv. Vi finländare har ju en viss inriktning på bastu. Stugan och bastun kräver även mycket underhållsarbete . Ett ganska stort jobb är att årligen skaffa fram ca. 20 kubikmeter brännved. Eftersom stugan ligger i ett friluftsområde kan vi inte utnyttja maskinkraft utan det blir att dra veden med pulka. Detta låter kanske tungt men är i verkligheten väldigt roligt.

Vi ordnar årligen ca 2 weekendutflykter som bl.a gör det möjligt för nybörjare att "smaka" på ryggsäcksliv . Vi ordnar även kortare dagsutflykter i Helsingforsregionen till fots, på skidor (bla månskensutfärd) , på snöskor osv. Vi hyr ut utrustning till medlemmar . Vi ordnar under vintermånaderna temakvällar i Helsingfors, ofta berättar någon om sina resor nära och fjärran,med bilder. Vi har även kurser om fjällvandring och uteliv, i orientering, första hjälp osv.

Vi har en egen tidning ,"Lapinkävijä" som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen innehåller föreningens planerade verksamhet för de närmaste månaderna.

De som aktivt deltar i verksamheten finner likasinnade nya vänner och kamrater, får information och kommer in i uteliv i olika former.

Kontaktpersonerna för olika former av vår verksamhet hittar Du på denna hemsida ; dock bara på finska.

Denna resume´ är sammanställd av Aulis Boström, aulis.bostrom@luukku.com, tfn 0400-100877.