HSL:n TOIMIKUNNAT

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
toimittaa "Lapinkävijä" - jäsenlehtemme sekä hoitaa Internet-kotisivujen päivitystä

Vetäjä: Raimo Kumpu
tiedotustk(at)lapinkavijat.fi                                      
 

MUUT JÄSENET
Sakari Palo, HSL-kotisivujen päivitys
Reijo Blomberg, Raija Hentman, Soile Taskinen


OHJELMATOIMIKUNTA
ideoi ja suunnittelee mm kerhoillat, yleisötilaisuudet, ilta- ja päivätapahtumat sekä tutustumiskäynnit ja vastaa niiden sujumisesta

Vetäjä: Marina Koskelainen
0400 291 550
ohjelmatk(at)lapinkavijat.fi

MUUT JÄSENET
Annu Koistinen, Marja Luhtala, Ritva Puranen, Heli Rekiranta, Taina Tervahartiala, Ilona Vaara

Ohjelmatoimikunnan kuvaus

TALKOOTOIMIKUNTA
hoitaa talkoiden ideoinnit, järjestelyt sekä pitää yhteyksiä eri ulkoilujärjestöihin. Vastaa talkoiden toteutuksesta paikan päällä. Huolehtii Karjakaivon puuhuollon ja muun kunnostuksen

Talkoopäällikkö: Kaisa Peuramäki
050 353 7637
talkootk(at)lapinkavijat.fi
 

MUUT JÄSENET
Mikko Kanerva, Sulo Laakso, Eija Lempinen, Auli Martin, Juha Saarnio, Jukka Severinkangas, Harry Smeds

Talkootoimikunnan kuvaus

ULKOILUTOIMIKUNTA
järjestää mm pitkät vaellukset, viikonloppuvaellukset ja iltaretket sekä ulkoilutapahtumat

Vetäjä: Juha Karsikas
040 548 1250
ulkoilutk(at)lapinkavijat.fi

MUUT JÄSENET
Sari Haarala, Jorma Nurmi, Markus Pyhälä, Petri Rissanen, Taina Ronkainen, Sari Vikström-Kivioja

Ulkoilutoimikunnan kuvaus

KOULUTUSTOIMIKUNTA
järjestää harrastukseen liittyvää koulutusta

Vetäjä: Saara Loiste
040 565 6231
koulutustk(at)lapinkavijat.fi
 

MUUT JÄSENET
Ilpo Heikkinen, Risto Heinänen, Raija Hentman, Erkki Holopainen, Aira Häkkinen, Erkki Holopainen, Risto Heinänen, Joanna Kurki

Koulutustoimikunnan kuvaus

Jäsensihteeri
Saara Loiste
040 565 6231
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi

Instagram-tilin hoitaja:
Antti Pasanen
instagram(at)helsinginlapinkavijat.fi

Taloudenhoitaja
Hellin Saarelainen
041 516 4331  klo. 17 - 20
hellin.saarelainen(at)tilikirjaamo.fi

Kirjanpitäjä
Outi Posti
Lehtopöllönkuja 3
49220 Siltakylä

0400 807 778
outi.m.posti(at)gmail.com

Jäsenrekisterin ylläpitäjä,
sekä osoitteenmuutokset
Sakari Palo
040 530 9578
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi
Varahenkilö: Kauko Hämäläinen

Verkkosivut: www.lapinkavijat.fi
Ylläpitäjä Sirkka Leppänen,
varalla Markus Pyhälä

Yhdistyksen emäntä
Ritva Puranen
040 840 0757

Karjakaivon isäntä
Ari Saarinen
0400 620 595
arijussi54(at)luukku.com
 

Kukasjärven isännät

Markus Pyhälä, Suokatu 16 C 31, 05800 Hyvinkää
040 419 0967

Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380 Helsinki
040 592 7278

Sähköposti, kukas(at)lapinkavijat.fi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TOIMINTAPERIAATE

 Helsingin Seudun Lapinkävijöiden toiminta perustuu vapaaehtois- ja talkootyölle. Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa yleisistä toimintaperiaatteista päättäminen, yhdistyksen budjetin ja toimintasuunnitelman laatiminen toimikuntien antamien tietojen pohjalta, muu kevät- ja syyskokouksen valmistelu sekä muu hallinnollinen työ, joka ei kuulu toimikunnille.

 Toimikunnat vastaavat toiminnan suunnittelusta, käytännön järjestelyistä, toteuttamisesta ja tapahtumiin mahdollisesti liittyvistä tilityksistä.

 Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan hallitus ottaa ja erottaa tarvittavat toimihenkilöt, päättää heille maksettavista korvauksista sekä heidän muista työehdoistaan ja toimintaohjeistaan.

 Toimikuntien järjestämät tapahtumat ovat kestoltaan, järjestelyjen moninaisuuden ja vastuiden osalta erilaisia, jonka vuoksi käytäntö vaativien tehtävien kulujen korvauksista on vuosien myötä vakiintunut. Kulukorvausten selventämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi alle on kirjattu maksuperiaatteet.

KULUKORVAUKSET

 Hallinnollisten toimihenkilöiden kulukorvaukset

 Taloudenhoitajan, kirjanpitäjän, jäsenrekisterin hoitajan sekä vuodesta 2019 alkaen myös sihteerin tehtävien hoitamisesta maksetaan vuosittain hallituksen määräämä kulukorvaus ja palkkio.

 Kukasjärven isäntien matkakorvaukset

 Kukasjärven isännät tekevät vuosittain kolme matkaa Kukasjärvelle huolehtimaan rakennusten kunnosta, huollosta ja polttopuista. Kummallekin maksetaan vuosittain hallituksen päättämä summa korvaamaan sinne matkustamisesta ja paikan päällä tarvikkeiden hausta koituvia kuluja. Koska oman auton käyttö ja julkisilla kulkeminen riippuvat kulloisistakin tarpeista, on kiinteä korvaus katsottu toimivammaksi ratkaisuksi kuin jokaisen matkan laskuttaminen erikseen.

Yksittäisten tapahtumien kulukorvaukset

 Suurin osa tapahtumista on sellaisia, joiden järjestäminen vaatii soittelua sekä tekstiviestien ja sähköpostien lähettelyä ja internetin selailua. Viestittelyä tapahtuu myös mm. toimikuntien jäsenten ja tapahtumien osanottajien kesken. Nämä kuuluvat vapaaehtoistoimintaan, josta ei makseta korvauksia.

 Poikkeuksen muodostavat palvelunumeroihin soitetut puhelut, jotka saattavat tulla yllättävän kalliiksi. Niistä maksetaan korvaus, jos vastuuhenkilö esittää tilityslomakkeessa yksityiskohtaisen selvityksen puheluiden kestoista ja hinnoista.

 Tapahtumiin liittyvät isot monistukset voi tehdä esimerkiksi Helsingin yliopiston kirjastoissa, jolloin HSL:lle ostetusta monistuskortista saa kuitin.

 Lyhytkestoiset, maksulliset tapahtumat

 Esimerkkeinä ovat lauantaisaunan lämmittäminen, bussilla tehtävä maksullinen retki, maksullinen kurssi, retkeen sisältyvän museon tai nähtävyyden pääsymaksu jne. Näissä tapauksissa vastuuhenkilön ei tarvitse maksaa osanottomaksua, vaan kulut sisällytetään osanottajilta perittävään maksuun, tai joissain tapauksissa yhdistys maksaa ne.

 Vastuulliset ja työläät tapahtumat

 Ylläksen hiihtoviikko, patikka- ja vaellusviikot kuuluvat tapahtumiin, joiden järjestäminen vaatii tavallista enemmän järjestelyjä ja myös vetäjän vastuut ovat tavallista suuremmat. Tästä syystä vetäjän kulut sisällytetään osanottomaksuihin, jotka pitää laskea siten, että osanottomaksut kattavat tapahtuman kulut. Kaikista kuluista tulee olla kuitit, jotka liitetään tilityslomakkeeseen. Korvattavia kuluja ovat

-          matkakulut kohteeseen ja takaisin

-          majoitusmaksut

-          osanottomaksuun kuuluvat ruokailut

-          vaellusruoat ja keittimen polttoaine

-          sisäänpääsymaksut

-          karttakulut

-          osanottomaksut opastettuun toimintaan (esim. koskenlasku, kullankaivu)

 Apuvetäjää voidaan käyttää, kun osanottajien määrä ylittää yhden henkilön hallittavissa olevan osanottajamäärän vaelluksilla. Koska päävetäjä on vastuussa järjestelyiden tekemisestä, toimii ensisijaisena oppaana ja on vastuussa turvallisuudesta, kaikki hänen kulunsa korvataan. Apuvetäjälle korvataan matkakulut, jotka on sisällytettävä osallistujilta perittäviin osanottomaksuihin.