Talkoot Karjakaivolla Talkoohenki-HSL Talkoot pääkaupunkiseudulla
Talkoot Lapissa Paluu toiminnan esitt.