TIETOA

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT ry perustettiin Lapin matkailusta ja yleensä pohjoisesta Suomesta kiinnostuneiden ihmisten yhteisöksi vuonna 1973. Yhdistys rekisteröitiin virallisesti 8.5.1974. Tällä hetkellä jäseniä on n.750

Yhdistyksen toiminnan keskeisiä tavoitteita on Lapin matkailun ja retkeilyn edistäminen, samoin luonnonsuojelun ja muun sellaisen aatteellisen toiminnan tukeminen, mikä tekee matkailun ja retkeilyn miellyttäväksi, kehittäväksi ja kiinnostavaksi. Yleisölle ja jäsenistölle järjestetyissä luento- ja informaatiotilaisuuksissa ovat esiintyneet erityisalojen parhaat asiantuntijat. Luontoon, retkeilyyn, ulkoiluun ja kulttuuriin suunnatut kurssit syventävät näiden alojen tuntemusta. Useina vuosina olemme järjestäneet retkeilytietous-, suunnistus-, ensiapu- ja saamenkielen kursseja.

Vuosittain järjestämme viikonloppuretkiä, pienoisvaelluksia, vaelluksia ja hiihtoviikkoja niin Lapissa kuin myös lähialueella. Vuodesta 1977 on jäsenistömme käytössä ollut "erämaatukikohta" Karjakaivon majat Nuuksion arvokkaalla ulkoilualueella ja vuodesta 1989 alkaen oma kota, Goados ja vuodesta 2001 oma hirsimökki, Kukasmaja, Kukasjärvellä Kittilän kunnassa.

Eri toimikuntien kokoukset, kerhoillat, talkoot ym. ovat aktiivista lähitoimintaa. Lapin eräalueiden ylläpitoon ja kunnostukseen olemme osallistuneet talkoovoimin ja näin jatkamme edelleen.

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT ry on antanut asiantuntija-apua alueellisten retkeilyreittien suunnitteluun.