TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

Vuosi 2018 on Helsingin Seudun Lapinkävijät ry:n 45. toimintavuosi. Yhdistyksen perustamiskokous

pidettiin 29.8.1973. Lokakuusta 2001 alkaen yhdistys on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä ilman

kattojärjestöä. Yhdistys edistää hyviä retkeilytapoja sekä ottaa toiminnassaan huomioon luonnonsuojelun. Yhdistyksen jäsenmäärä on 793 henkilöä (6.11.2017). Yhdistyksen uusitut säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 27.4.2017. Yhdistyksen toiminta perustuu toimikuntien suunnittelemiin tapahtumiin. Yhdistyksen toimikunnat ovat: koulutus-, ohjelma-, talkoo-, tiedotus- ja ulkoilutoimikunta. Vuonna 2018 tarjotaan monipuolista tiedollista ja toiminnallista ohjelmaa. Jäsenistö toteuttaa tapahtumat talkootyönä. Keskeisinä toimintapisteinä ovat yhdistyksen käytössä olevat Karjakaivon ylä- ja alamaja Espoon Nuuksiossa. Lisäksi jäsenistöllä on käytettävissään omistamamme tunturitupa Kukasmaja ja Goadoskota Kittilän Kukasjärvellä.

Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat Lapinkävijä-lehti ja internet-sivut sekä lisäksi Facebook-ryhmä

ja Instagram-tili. Jäsenrekisteri hoidetaan omatoimisesti Jäseri Pro jäsenrekisteriohjelmistolla, jolla

ylläpidetään myös sähköpostijakelulistaa lehteä ja kotisivua täydentäviä tiedotteita varten.

Yhdistyksellä on Facebookissa julkinen Helsingin Seudun Lapinkävijät -ryhmä, jonka kuka tahansa

näkee, mutta julkaista voivat vain ryhmän jäsenet.

 

Toimintakalenteri

Huomaathan, että helmikuun kerhoilta on jo tammikuussa, sillä presidentin vaalit sotkivat tavallisen aikataulun.

Tammikuu                                                                                                                

6.1. Loppiaissauna Karjakaivolla (UT)

20.1. Polttopuutalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

29.1. Kerhoilta, aiheena Grönlanti, Kaj Rönnberg (OT)

31.1. Täydenkuun otsalamppukävely (UT)

 

Helmikuu

3.2. Talviretkeilykurssin teoria (KT+Haltia)

4.2. Sunnuntaihiihto Nuuksiossa (UT)

8.2. Yleisötilaisuus: Pääkaupunkiseudun yöretkien mahdollisuudet (KT)

17.–18.2. Talviretkeilykurssin maasto-osuus (KT)

24.2. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

 

Maaliskuu

7.3. Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta (OT)

8.3. Solmukurssi (KT)

10.3. Helsinki Sauna Day

17.3. Uusille jäsenille Lapinkävijät tutuksi -päivä Karjakaivolla (Markus Pyhälä)

22.–29.3. Puunajo- ja lomaviikko (to-to) Kukasjärvellä (isännät)

24.3. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

30.3.–8.4. Ylläksen hiihtoviikko (UT)                                                                       

 

Huhtikuu

25.4. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

?.4. Tutustuminen maastopyöräilyyn (UT)

 

Toukokuu

5.5. Kevätsiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

5.5. Kesäkauden avajaiset ja Lapinkävijöiden 45-juhla Karjakaivolla (OT)

6.5. Päiväretki: Karkalin luonnonpuisto + joku muu kohde, Lohja (UT)

11.–13.5. Viikonloppuvaellus (UT)                                                                       

19.5. Villiruokakurssi Talosaaressa (KT+Kavtsi)

19.–26.5. Kukasjärven huolto- ja lomaviikko (isännät)

23.5. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

26. t. 27.5. Retkikalastuskurssi (KT)

 

Kesäkuu

3.6. Sunnuntaikävely (UT)

7.–17.6. Lapin kulttuuri- ja luontokierros (UT)                                                

9.6. Naisten lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

16.–17.6. Perheretki Vartiosaaressa (UT)                                                              

20.6. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

30.6. Maastopyöräretki (UT)

 

Heinäkuu

7.7. Naisten lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

14.–21.7. Kukasjärven retkeilyllinen heinä- ja huoltotalkooviikko (isännät)

18.7. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

28.7. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

 

Elokuu

3.–5.8. Saaristoretki (UT)

11.8. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

18.–19.8. Perheleiri Karjakaivolla (KT+Haltia)

25.8. Päiväretki Isosaareen (UT)

29.8. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

 

Syyskuu

31.8.–9.9. Päiväretkiviikko Inarissa (UT)

7.–16.9. Ruskavaellus Inarissa (UT)

22.–23.9. Viikonloppuvaellus (UT)

29.9. Syyssiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

 

Lokakuu

3.10. Kerhoilta (OT)

21.10. Päiväretki Melkuttimille Lopella (UT)

27.10. Polttopuutalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

?.10. Yleisötilaisuus: Miten kansallispuisto syntyy, millaisia suojelualueita on (KT)

?.10. Uusille jäsenille Lapinkävijät tutuksi -päivä Karjakaivolla (Markus Pyhälä)

 

Marraskuu

7.11. Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta (OT)

18.11. Opastettu sunnuntaikävely Espoon keskuspuistossa (UT)

24.11. Pikkujoulu (OT)

 

Joulukuu

1.12. Hätälähetin, seurantalaitteet ja satelliittipuhelin (KT+Haltia)

6.12. Itsenäisyyspäivän kävely (UT)

8.12. Talkoot ja joulupuuro sekä lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

 

(Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta, TT = talkootoimikunta,
UT = ulkoilutoimikunta).

Karjakaivon saunaillat ovat yhteissaunoja lukuun ottamatta kesän naistensaunoja. Talkootoimikunnan

ohjelmoima talkoorinki tekee töitä nopeasti toteutettavissa tehtävissä, joiden ilmoitus ei ole ennättänyt

lehteen. Tällaisia voivat olla esim. Karjakaivon puunvetotalkoot (kun lunta), Karjakaivon majojen

korjaustyöt ja Metsähallituksen esittämät talkootyöt Nuuksion kansallispuistossa. Talkoorinkiin voi

ilmoittautua talkoopäällikölle. Kimppakyytiä Karjakaivolle voi tiedustella tapahtuman yhteyshenkilöltä.

 

TIEDOTUSTOIMINTA

Lapinkävijä-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan myös internetsivuilla

(www.lapinkavijat.net) ja sähköpostilla sekä tarpeen tullen jäsentiedotteilla. Näiden lisäksi yhdistyksellä on Helsingin Seudun Lapinkävijät -niminen Facebook-ryhmä sekä saman niminen vuoden 2017 lopulla perustettu Instagram-tili, joissa julkaistavan teksti- ja kuva-aineiston toivotaan tekevän yhdistystämme tunnetuksi varsinkin nuoremmille ikäpolville.

 

TUKIKOHDAT

Jäsenistön käytettävissä ovat:

- Karjakaivon ylä- ja alamaja Espoon Nuuksiossa. Jäsenellä on mahdollisuus saada avaimet jatkuvaan

käyttöön panttia vastaan, edellytyksenä on vähintään kaksi vuotta kestänyt jäsenyys.

- Kittilän Kukasjärvellä sijaitsevat Kukasmaja ja Goados-kota. Huoltoviikkojen yhteydessä pyritään

auttamaan jäseniä saapumaan omatoimilomille Kukakselle.

 

VÄLINEVUOKRAUS

Yhdistys vuokraa retkeilyvälineitä jäsenille ja korotettuun hintaan myös ei-jäsenille. Toiminnan

toivotaan auttavan erityisesti aloittelijoita.

 

JÄSENEDUT

Jäsenetuliikkeet: Ankarat Avotunturit - verkkokauppa

Scandinavian Outdoor

Veljekset Halonen Oy, urheilu- ja retkeilyosaston tuotteet

Majoitusliikkeet: Hotelli Hetan majatalo

Kilpisjärven Retkeilykeskus

Lehdet: Retki-lehti

 

H A L L I T U S